Lista e Institucioneve


# Institucioni Rankimi
16 Kolegji ISPE 22933 | Detajet |
17 Akademia e Kosovës për Siguri Publike 23036 | Detajet |
18 Kolegji Pjeter Budi 23076 | Detajet |
19 Kolegji Tempulli 23341 | Detajet |
20 Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani" 23553 | Detajet |
21 Kolegji Juridica 24465 | Detajet |
22 Akademia Evolucion 24581 | Detajet |
23 Kolegji Europian i Kosovës 24671 | Detajet |
24 Fakulteti i Studimeve Islame 24868 | Detajet |
25 Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 25018 | Detajet |
26 Kolegji Dardania 25073 | Detajet |
27 Kolegji Globus 25440 | Detajet |
28 Kolegji Rezonanca 25642 | Detajet |
29 Kolegji Biznesi 25757 | Detajet |
30 Kolegji Universi 26597 | Detajet |