Pyetjet më të shpeshta


  • Nga janë marrë rezultatet e rankimeve të Institucioneve?
  • A janë të perfshira të gjitha programet e studimit në Kosovë?
  • A janë të përshkruara të gjitha profesionet me video?
  • A mund të shtoj bursa dhe këshilla që mendoj se janë të rëndesishme për studentet?
  • A mund të reklamoj në ketë website?

Rezulatet e rankimeve të institucioneve jane marrë nga Webometrics dhe përditesohen çdo 6 muaj me daljen e versionit të ri.

Po, Lista është e saktë dhe është marrë nga publikichami i rezultateve që ka berë Agjencia e Kosovës për Akreditim.

Përshkrimi i profesioneve me video në gjuhen shqipe nuk është realizuar nga ne por është marrë nga Ketu&Tash dhe i perfshin profesionet kryesore. Ndersa pershkrimi në gjuhen angleze është marrë nga Study.com dhe perfshinë nje liste me të zgjeruar të profesioneve.

Për të shtuar bursa dhe këshilla apo çfaredo përmbajtje tjeter ju duhet të jeni i regjistruar si vullnetar. Pas regjistrimit ju mund te shtoni përmbajtje dhe nese ato aprovohen nga stafi yne shfaqen në web.
Për më shume detaje shkruani në onk.info@gmail.com.

Po, mund të reklamoni dhe hapesira reklamuese shfaqet në pjesen e këshillave dhe profesioneve me format prej (340x500).
Për më shume detaje shkruani në onk.info@gmail.com.