Lista e Departamenteve nga ai Institucion


# Name
1 FAKULTETI I BIZNESIT | Detajet |
2 Fakulteti Juridik | Detajet |
3 FAKULTETI MENAXHMENT NË TURIZËM DHE HOTELIERI | Detajet |
4 FAKULTETI I AGROBIZNESIT | Detajet |
5 FAKULTETI I ARTEVE | Detajet |