Lista e Departamenteve nga ai Institucion


# Name
1 Fakulteti i Gjeoshkencave | Detajet |
2 Fakulteti Juridik | Detajet |
3 Fakulteti Ekonomik | Detajet |
4 Fakulteti i Edukimit | Detajet |
5 Fakulteti i Inxhinierise Mekanike dhe Kompjuterike | Detajet |
6 Fakulteti i Teknologjise Ushqimore | Detajet |