Lista e Departamenteve nga ai Institucion


# Name
1 Fakulteti i Edukimit | Detajet |
2 Fakulteti Juridik | Detajet |
3 Fakulteti Ekonomik | Detajet |
4 Fakulteti i Shkencave Kompjuterike | Detajet |