Lista e Departamenteve nga ai Institucion


# Name
1 FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE | Detajet |
2 FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT | Detajet |
3 FAKULTETI JURIDIK | Detajet |
4 FAKULTETI I EDUKIMIT | Detajet |
5 FAKULTETI EKONOMIK | Detajet |
6 FAKULTETI I FILOLOGJISË | Detajet |