Lista e Departamenteve nga ai Institucion


# Name
1 Fakulteti Ekonomik | Detajet |
2 Fakulteti Filologjisë | Detajet |
3 Fakulteti Filozofik | Detajet |
4 Fakulteti i Arteve | Detajet |
5 Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë | Detajet |
6 Fakulteti i Edukimit | Detajet |
7 Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit | Detajet |
8 Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike | Detajet |
9 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike | Detajet |
10 Fakulteti i Mjekësisë | Detajet |
11 Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës | Detajet |
12 Fakulteti i Shkencave Matematikë-Natyrore | Detajet |
13 Fakulteti Juridik | Detajet |